Kā iestāties Valsts policijas koledžā?

Kad notiks dokumentu iesniegšana un iestājpārbaudījumi?

Arodizglītības un īsā cikla profesionālās augstākās izglītības programmas “Policijas darbs” (klātiene) dokumentu iesniegšana notiks 08.07. – 21.07.2024.

Īsā cikla profesionālās augstākās izglītības programmas “Policijas darbs” (neklātiene, tikai VP amatpersonām) dokumentu iesniegšana notiks 08.07. – 20.08.2024.

Iestājpārbaudījumi norisināsies 24.07. – 25.07.2024.

  1. Fiziskās sagatavotības pārbaudījumi: arodizglītības un īsā cikla profesionālās augstākās izglītības programmas reflektantiem
  2. Vērīguma, atmiņas un latviešu valodas pārbaude: tikai īsā cikla profesionālās augstākās izglītības programmas reflektantiem
Kādi dokumenti ir nepieciešami?

Dokumentus VPK var iesniegt gan elektroniski, gan klātienē.

Klātienes dokumentu iesniegšana un reģistrācija notiek Ezermalas ielā 10, Rīgā.

Līdzi ir jāņem šādi dokumenti:

 • iesniegums (1. pielikums);
 • pase vai personas apliecība;
 • vidējo izglītību apliecinošs dokuments un sekmju izraksts, centralizēto eksāmenu sertifikāts;
 • valsts valodas prasmes apliecība (trešā līmeņa A (3A) pakāpe vai augstākā līmeņa 1. pakāpe (C1)), ja izglītība nav iegūta valsts valodā līdz 2012.gada 1.janvārim;
 • Akadēmiskās informācijas centra izziņa par izglītības dokumenta ekspertīzi, ja reflektants iepriekšējo izglītību ieguvis ārvalstīs;
 • maksājuma dokuments, kas apliecina pieteikšanās dokumentu pieņemšanu un reģistrāciju mācībām apmaksu saskaņā ar VPK maksas pakalpojumu cenrādi**.
 • autovadītāja apliecība, ja ir iegūta “B” kategorija;
 • apliecinošs dokuments ja ir apgūta vispārējās vidējās izglītības programma ar profesionālās izglītības novirzienu „Policijas darbs”;
 • Jaunsardzes centra izziņa, ja ir apgūta Jaunsargu interešu izglītības programma, vai Jaunsardzes centra izziņa, ja reflektants ir piedalījies Jaunsardzes centra valsts aizsardzības mācības vasaras nometnē.

Ja tev ir parocīgāk pieteikties mācībām elektroniski, tad tu vari aizpildīt elektronisko pieteikumu vietnē https://e-studijas.vp.gov.lv/uznemsana.

Pēc tam, ierodoties uz iestājpārbaudījumiem, tev būs jāaizpilda iesniegums (1. pielikums) un jāuzrāda šādi dokumenti:

 • personu apliecinošs dokuments;
 • vidējo izglītību apliecinošs dokuments un sekmju izraksts, centralizēto eksāmenu sertifikātu oriģināli;
 • maksājuma dokuments, kas apliecina pieteikšanās dokumentu pieņemšanu un reģistrāciju mācībām apmaksu saskaņā ar VPK maksas pakalpojumu cenrādi**;
 • Akadēmiskās informācijas centra izziņa par izglītības dokumenta ekspertīzi, ja reflektants iepriekšējo izglītību ieguvis ārvalstīs;
 • autovadītāja apliecība, ja ir iegūta “B” kategorija;
 • apliecinošs dokuments ja ir apgūta vispārējās vidējās izglītības programma ar profesionālās izglītības novirzienu „Policijas darbs”;
 • Jaunsardzes centra izziņa, ja ir apgūta Jaunsargu interešu izglītības programma, vai Jaunsardzes centra izziņa, ja reflektants ir piedalījies Jaunsardzes centra valsts aizsardzības mācības vasaras nometnē.

** Saskaņā ar “VPK maksas pakalpojuma cenrādi’’ pieteikšanās dokumentu pieņemšanas un reģistrācijas mācībām maksa ir EUR 15.16, maksāšanas mērķī jānorāda: “21359 dokumentu pieņemšanas un reģistrācijas maksa”.

Kā norisinās iestājpārbaudījumi?

Iestājpārbaudījumus var nokārtot tikai klātienē Valsts policijas koledžā, Ezermalas ielā 10, Rīgā.

 

Neaizmirsti līdzi paņemt personu apliecinošu dokumentu, zilu pildspalvu un sporta tērpu.

 

Katram reflektantam pirmajā iestājpārbaudījumu dienā tiek piešķirts identifikācijas kods. 

 

1. Fiziskās sagatavotības pārbaudījumi: reflektantiem pēc vidusskolas, kuri vēlas apgūt arodizglītības programmu vai īsā cikla profesionālās augstākās izglītības programmu;

 

2. Vērīguma, atmiņas un latviešu valodas pārbaude: tikai īsā cikla profesionālās augstākās izglītības programmas reflektantiem.

 

Testos un fiziskās sagatavotības pārbaudē saņemtie punkti tiek pielīdzināti vērtējumam 10 ballu skalā, atbilstoši VPK Uzņemšanas noteikumiem 2024./2025. akadēmiskajam/mācību gadam.

Kādas ir fiziskās sagatavotības prasības?

Fiziskās sagatavotības prasības nosaka atbilstoši personas dzimumam, vecumam un amatam.

Vīriešiem līdz 40 gadu vecumam ir jākārto iestājpārbaudījumi šādās sporta disciplīnās:

 • pievilkšanās pie stieņa vai roku saliekšana un iztaisnošana balstā guļus;
 • 100 metru skrējiens vai atspoles skrējiens (10 x 10 m);
 • 3000 metru kross;
 • ķermeņa augšdaļas pacelšana un nolaišana (2 min.).


Sievietēm līdz 40 gadu vecumam ir jākārto iestājpārbaudījumi šādās sporta disciplīnās:

 • 100 metru skrējiens vai atspoles skrējiens (10 x 10 m);
 • 1000 metru kross;
 • roku saliekšana un iztaisnošana balstā guļus;
 • ķermeņa augšdaļas pacelšana un nolaišana.


Fiziskās sagatavotības normatīvu izpildes prasības ir apskatāmas šeit.

Testos un fiziskās sagatavotības pārbaudē saņemtie punkti tiek pielīdzināti vērtējumam 10 ballu skalā, atbilstoši VPK Uzņemšanas noteikumiem 2024./2025. akadēmiskajam/mācību gadam.

Kā notiek medicīniskā pārbaude?

Ja tu esi sekmīgi nokārtojis konkursa pirmās kārtas iestājpārbaudījumus, VPK nosūtīs tevi uz Iekšlietu ministrijas Centrālo medicīniskās ekspertīzes komisiju (CMEK) veselības stāvokļa un psiholoģisko īpašību pārbaudei.

 

Uz CMEK līdzi jāņem šādi dokumenti:

 • personu apliecinošs dokuments;
 • ģimenes ārsta izsniegts izraksts par dzīves laikā pārciestajām slimībām (U27 veidlapa);
 • narkologa atzinums (izziņa) par veselības stāvokli (iekļaujot ziņas par alkohola pārmērīgu lietošanu, toksisko vielu lietošanu, narkotisko vai psihotropo vielu lietošanu, ja nav attiecīgas medicīniskas indikācijas);
 • psihiatra atzinums par veselības stāvokli (iekļaujot ziņas par diagnosticētu psihisku slimību vai uzvedības traucējumiem);
 • potēšanas pase ar atzīmēm par veiktajām vakcinācijām.

 

CMEK notiek Čiekurkalna 1. līnijā 1, korpuss 1 (4. stāvs), Rīgā. Iepriekš ir jāpierakstās, zvanot pa tālruni +371 67829959, +371 67829975.

Kā uzzināt par rezultātiem?

Ne vēlāk kā trīs dienu laikā no konkursa noslēguma dienas, iestājpārbaudījumu rezultāti tiks publicēti VPK mājas lapā, sadaļā “2024. gada vasaras uzņemšana”.

Kā varu apgūt 3 mēnešu izglītības programmu?

Lai apgūtu Valsts policijas koledžas profesionālās pilnveides izglītības programmu “Policijas darba pamati Valsts policijas amatpersonām” ir:

Kā sazināties ar VPK?

Plašāku informāciju par uzņemšanas procesu vari saņemt VPK Izglītības koordinācijas nodaļā, zvanot pa tālruni +(371) 67209797, +(371) 25411502, +(371) 28601228  vai rakstot uz izglitiba@koledza.vp.gov.lv.

Seko līdzi jaunumiem!

© 2022 Valsts policijas koledža

Designed and developed by Asteroid.